Boeddhisme

Boeddha

Boeddhisme
Boeddhisme is een weg die leidt naar het ervaren van blijvend geluk in blijvende waarden.

Boeddhisme is een begrip dat niet valt onder de in het Westen bekende termen als ‘godsdienst’, ‘religie’ en ‘filosofie’. Boeddha was geen god, niet door een god geïnspireerd en kreeg geen hemelse instructies. Boeddhisme gaat weliswaar ervan uit dat alles in het universum verbonden is, maar in tegenstelling tot een religie gaat het niet ervan uit dat er een (tijdelijke) scheiding is. Waar filosofie antwoorden geeft op vraagstukken, gaat boeddhisme verder met methodes om antwoorden op die vragen te bewerkstelligen.

Ongeveer 2550 jaar geleden ontdekte Siddharta Gautama, net als wij allemaal kunnen, dat geen enkel geluk dat we ervaren permanent is. We proberen echter allemaal wél om een permanent geluk te vinden. Of we bekijken het vanuit leed. Er is leed, en aan dat leed willen we ontkomen.

Toen Siddharta begreep dat hij geen permanent geluk kon vinden in vergankelijke zaken, ging hij zoeken naar permanente waarden. Deze vond hij niet in hetgeen dat wordt ervaren maar in hetgeen dat ervaart. In het boeddhisme noemen we dit de geest. Vanaf het moment dat hij deze geestestoestand bereikte, noemden mensen hem Boeddha (de Ontwakene).

 

Wie is Boeddha?
Boeddha werd ongeveer 2550 jaar geleden geboren in Lumbini (in het huidige Nepal) als de prins Siddhartha Gautama. Door meditatie bereikte hij op de leeftijd van 35 jaar de staat van verlichting en onderwees vervolgens 45 jaar in een voormalige hoge beschaving in het noorden van India.

Zijn leer is tot op vandaag ononderbroken doorgegeven en in de afgelopen eeuwen zijn er vele boeddhistische tradities ontstaan die allemaal hun oorsprong vinden in de leer van de Boeddha.

Op basis van zijn eigen ervaring onderwees de Boeddha effectieve manieren die leiden naar verlichting. Hij heeft zijn studenten altijd aangemoedigd de leer kritisch te beoordelen vóór deze toe te passen in hun eigen leven. Dankzij deze houding staat het boeddhisme open voor nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

 

De drie belangrijkste richtingen in het boeddhisme
Binnen het boeddhisme zijn er drie belangrijke richtingen: de zogenaamde ‘Kleine Weg’ (Hinayana), de ‘Grote Weg’ (Mahayana) en de ‘Diamantweg’ (Vajrayana). De meeste boeddhisten behoren tot één van deze drie hoofdrichtingen. Het doel is hierbij hetzelfde, alleen de stijl van lesgeven en de uiterlijke vorm is anders.

In Europa groeit de belangstelling voor het boeddhisme. In Nederland zijn er naar schatting al meer dan 170.000 boeddhisten.

 

Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu linie
De Karma Kagyu linie behoort tot één van de vier grote boeddhistische scholen van Tibet. Het is een linie van directe mondelinge overdracht. Het legt in het bijzonder nadruk op meditatie en de begeleiding van een leraar.
 
Met meerdere door vrijwilligers gedragen centra en groepen in Nederland is het Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu linie goed vertegenwoordigd in Nederland. De Karma Kagyu linie is in het Westen grotendeels door Lama Ole Nydahl verspreid. In opdracht van de 16e Karmapa richtte hij de afgelopen 40 jaar wereldwijd meer dan 650 boeddhistische centra op.

Het Boeddhistisch Centrum Rotterdam van de Karma Kagyu Linie werd in 1999 opgericht en was daarmee het 4e centrum in Nederland.

Volg ons op facebook

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness